kadın bir cinsel obje değildir. kadın evdeki hizmetçi değildir. kadın bir hamal değildir. kadın bir deneme tahtası, stres atılacak bir kum torbası değildir. kadın insanüstü bir varlık değildir. kadın ikinci sınıf insan değildir.
edit: burada hamalları küçümsediğimiz düşünülmesin. sırtında yük taşıyan , alın teriyle para kazanan işçiler hor görülemez. ancak hamal kelimesi bazen her türlü muameleye reva görülen kişi olarak kullanıldığı için burada böyle bir kelime yazılmıştır.